تالار گفتمان بافق سلام

نسخه کامل: صدا کن مرا
شما در حال مشاهده نسخه متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سهراب سپهری
mall">صدا كن مرا
mall">صدای تو خوب است
mall">صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است
mall">كه در انتهای صمیمیت حزن می روید
. mall">*** mall">در ابعاد این عصر خاموش
mall">من از طعم تصنیف در متن ادراك یك كوچه تنها ترم
. mall">بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است
mall">و تنهایی من شبیخون حجم ترا پیش بینی نمی كرد.
mall">و خاصیت عشق این است. mall
">كسی نیست،
mall"
>بیا زندگی را بدزدیم، آن وقت
mall">میان دو دیدار قسمت كنیم
mall">بیا با هم از حالت سنگ چیزی بفهمیم
mall">بیا زودتر چیزها را ببینیم
mall">ببین، عقربكهای فواره در صفحه ساعت حوض
mall">زمان را به گردی بدل می كنند
mall">بیا آب شو مثل یك واژه در سطر خاموشی ام
mall">بیا ذوب كن در كف دست من جرم نورانی عشق را.
mall">*** mall">مرا گرم كن
mall">( و یك بار هم در بیابان كاشان هوا ابر شد
mall">و باران تندی گرفت
mall">و سردم شد، آن وقت در پشت یك سنگ،
mall">اجاق شقایق مرا گرم كرد. )
یک خورده دیگه هم بگو کم یهو نیاری
هرهررهرهر......
مرض مسخره بازیمون نمیاد
(يك شنبه ۱۳۹۲/۲/۸ ۱۰:۴۰ عصر)hamed گفته: [ -> ]مرض مسخره بازیمون نمیاد
ادب فراموش نشود
چشم مدیر شوخی کردم
جملت قشنگ بود به متنش میومد.
واسه متنه خندیدم نه جملت که جیگر!!!!>>
نه بابا Angry
چی میگی Exclamation
اصلا کف کردمHuh
از تعجب مردمTaslimTaslimTaslimTaslimTaslimTaslim
از بس عجولی تو.....
کمی در خود مال!!!!Barare
چشم در خود میمالیم
لینک مرجع