تالار گفتمان بافق سلام

نسخه کامل: پانته آصفایی
شما در حال مشاهده نسخه متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
اگر یک شب کنارش با دل آرام ننشینم
مسکن های عالم هم نخواهند داد تسکینم

به چشمان ضعیفم عاشقی خاصیتی داده است
که آنچه دیگران در او نمیبینند میبینم

نمیفهمند جز در تنگ ماهی های اقیانوس
که دور از چشمهایش من چرا اینقدر غمگینم
.
.
.پانته آ صفایی
لینک مرجع