تالار گفتمان بافق سلام

نسخه کامل: اگر ماه بودی
شما در حال مشاهده نسخه متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
اگر ماه بودی به صد ناز شاید
شبی بر لب بام من مینشستی
اگر سنگ بودی به هر جا که بودم
مرا میشکستی مرا میشکستی
لینک مرجع