تالار گفتمان بافق سلام

نسخه کامل: I LOVE YOU from Moshiri
شما در حال مشاهده نسخه متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
تو هم ای خوب من،این نکته به تکرار بگو
این دلویز ترین شعر جهان را همه وقت
نه به یک بار و به ده بار که صد بار بگو
"دوستم داری؟ "را از من بسیار بپرس
"دوستت دارم "را با من بسیار بگو

O my dear
every moment rehearse
this sweetest poem in the world
not once not ten times but hundred times
Ask me many times DO YOU LOVE ME
Tell me many times
I LOVE YOU
لینک مرجع